top of page

Neusverkleining of neuscorrectie van neustip, neusbrug,…

neuscorrectie

Waarom een neuscorrectie?

Uw neus is het centrale deel van uw gelaat, en als we onszelf in de spiegel bekijken of anderen ontmoeten, is de neus het eerste of belangrijkste dat we opmerken. Wanneer uw neus te groot of te klein is tegenover andere gelaatstrekken, er knobbels zitten op uw neusbrug of uw neus scheef, gebogen, te breed of asymmetrisch is, kan een neuscorrectie overwogen worden. Een neusverkleining of een correctie van neustip of neusbrug kan de vorm en/of de grootte van uw neus en uw hele voorkomen verbeteren. Maar ook ademhalingsproblemen, esthetische veranderingen na een ongeluk of aangeboren afwijkingen kunnen met een neuscorrectie verholpen worden.

neuscorrectie

Wat is een neuscorrectie?

Bij een neuscorrectie kunnen we uw neustip aanpassen, neusvleugels versmallen, neusbrug verbeteren, de hoek tussen uw bovenlip en neuspunt wijzigen, … Elke verandering in de structuur van de neus heeft een effect op andere structuren en dus ook op het uiteindelijke resultaat. Een corrigerende neusoperatie vergt dus veel kennis en ervaring.

Een neuscorrectie is geen ombouw

In België geldt dat afwijkingen op de esthetiek van de neus gecorrigeerd kunnen worden en niet dat we de neus ombouwen. Hiermee wordt bedoeld dat we het karakter of het raciale kenmerk van de neus niet veranderen (vb. een ‘negroïde’ neus ombouwen tot een ‘blanke/Kaukasische’ neus). We kunnen dus niet op elke wens van de patiënt ingaan, omdat we in dat geval niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Onze werkwijze

  • Delta Clinic begeleidt u tijdens het hele proces, vanaf de intake tot de nazorg en herstel. Hierbij volgen we steeds een vast traject.

  • Eerst brengen we de problemen in kaart, informeren we u over de beperkingen, luisteren we naar uw wensen en voeren we een klinisch onderzoek uit, eventueel samen met medische beeldvorming en functionele testen om vb. de doorgankelijkheid van de neus te beoordelen.

  • Hierna stellen we een uitgebreid operatief plan op, nadat we de verschillende problemen bestuderen en oplossingen oplijsten. Ook u ontvangt dit plan, zodat u weet waar u aan toe bent en wat de mogelijkheden en beperkingen zijn.

  • Tijdens de ingreep voert de chirurg de ingreep uit volgens plan, maar kan tegelijkertijd ook terugvallen op een uitgebreide kennis en ervaring mocht er plots een onverwachte situatie opduiken.

  • Een neuscorrectie kan verschillende ingrepen inhouden, zoals een implantaat in de neusbrug, een kin- of halscorrectie om de neus beter te doen uitkomen of een correctie van de neustip.

neuscorrectie
neuscorrectie

Kostprijs neuscorrectie

Incl. btw

Neuscorrectie: vanaf € 3500

Delta Clinic

Denkt u aan een neusverkleining of neuscorrectie? 

Maak een afspraak bij Delta Clinic. Wij bieden u graag deskundige en discrete informatie op maat van uw situatie.

bottom of page